• Estea Sverigefastigheter 3 AB

    Estea Sverigefastigheter 3 AB är en alternativ investeringsfond som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Fonden har ett brett investeringsmandat med diversifiering av fastigheter i olika segment och på olika orter. Målet är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och utveckla fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil. Målavkastningen är minst 6,25%.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag