• Coeli Private Equity AB

    Coeli Private Equity AB är en alternativ investeringsfond som investerar främst i nordiska private equity-fonder. Coeli investerar i fonderna kontinuerligt och utdelningen är kopplad till vinster som görs i samband med att private equity-fonderna säljer av företag, så kallade exits.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag