ngm_listbyte ngm_listbyte

Coeli Private Equity 2016 AB

Coeli Private Equity 2016 AB är en alternativ investeringsfond som erbjuder sina andelsägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept bestående av selektiva investeringar i private equity-fonder och buy out-fonder. Grundkriterierna för fondens investeringar är att det bör finnas en förväntad genomsnittlig årlig avkastning som överstiger de nordiska börsernas genomsnittliga avkastning.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag