• Coeli Fastighet II AB

    Coeli Fastighet II AB är en alternativ investeringsfond som investerar i den svenska fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerarna överstigande 10 procent per år efter avgifter.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag