banner_se image012-1
  • Coeli Fastighet I AB

    Coeli Fastighet I AB är en alternativ investeringsfond som investerar i svenska utvecklingsfastigheter. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerarna överstigande 10 procent per år efter avgifter.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag