ngm_listbyte ngm_listbyte

Coeli Fastighet I AB

Coeli Fastighet I AB är en alternativ investeringsfond som investerar i svenska utvecklingsfastigheter. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerarna överstigande 10 procent per år efter avgifter.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag