ngm_listbyte ngm_listbyte

CNI Nordic 5 AB

CNI Nordic 5 är en alternativ investeringsfond som fokuserar på investeringar i onoterade tillväxtbolag på den nordiska samt europeiska marknaden. Visionen är att utveckla entreprenörsbolag med tillräcklig skalbarhet, stabil affärsmodell, samt begränsat konjunkturberoende. Investeringarna görs i varierande sektorer och marknader med god tillväxtpotential med målet att skapa god avkastning till sina investerare. Bolagets AIF-förvaltare är Coeli Asset Management AB, som har inlett ett samarbete med ett team bestående av Jesper Almkvist, Erik Ejerhed och Kim Johnsson vilka tidigare har upprättat fyra investeringsstrukturer under namnet CNI vilket står för Club Network Investments.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag