ngm_listbyte ngm_listbyte

Arte Collectum AB

Arte Collectum I AB är en alternativ investeringsfond, och den första fonden i Sverige med konst som underliggande tillgång som registreras i Euroclear och handlas över börs. Verksamheten består av att förvärva, äga och förvalta olika typer av konstverk som bedöms ha starka indikationer på framtida värdeökning under de kommande åren. Målsättningen med förvaltningen är att skapa en avkastning till investerarna om cirka 12 procent per år efter avgifter.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag