ngm_listbyte ngm_listbyte
Möt våra medarbetare

Fredrik Hyyrynen

Software Developer

Fredrik final

Berätta lite om din bakgrund och hur länge du varit på NGM?

Jag läste datateknik och inbyggda system på KTH och arbetade samtidigt med apputveckling. Efter studierna hittade jag till NGM och har nu varit här i snart 3 år.

Nämn med några ord vad tycker du kännetecknar NGM och de personer som arbetar här?

NGM är en börs som gärna driver utveckling och innovation. Vårt arbete är därför väldigt spännande och utmanande. Vi som arbetar här kännetecknas nog av kreativitet, hög kompetens inom våra områden och att vi strävar efter att leverera kvalitet på alla plan.

I korthet - vad gör utvecklingsavdelningen?

På utvecklingsavdelningen ansvarar vi för vidareutveckling och underhåll av börshandelssystemet Elasticia samt våra olika kringsystem. Med den domänkunskap vi besitter är vi också en central del av NGMs affärsutveckling.

Vad gör NGMs börshandelssystem Elasticia så speciellt?

Ett börshandelssystem måste kombinera extremt korta svarstider med hög säkerhet och tillgänglighet. Detta kräver att koden är effektiv på såväl protokollnivå och vad gäller minneshantering, men samtidig behöver koden hållas ren så att den är lätt att förstå och underhålla. Kraven på effektiv kod och sättet vi skriver kod är väldigt unik och bygger på idéer från inbyggda system och realtidssystem.

Hur är det att jobba på utvecklingsavdelningen?

Att jobba här på NGM har fått mig att se på kod på ett helt nytt sätt. Alla har möjlighet att påverka och vi är ett effektivt och innovativt team som levererar kvalitet.

Vilka är de mest spännande utmaningarna ni arbetar med idag?

Idag fokuserar vi mycket på att utveckla kringsystemen, att utveckla nya webbaserade lösningar och att göra börshandelssystemet ännu effektivare och än mer flexibelt för framtida förändringar.