ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Möt våra medarbetare

Erik Svegrell

Head of Issuer Surveillance

B1050805

Berätta lite om din bakgrund

Jag började på NGM när vi hette Stockholm Börsinformation för 25 år sedan. På den tiden hade vi en telefonhandlad”SBI:s aktielista” med en handfull bolag noterade. Då var vår huvudsakliga intäktskälla distribution av pressmeddelanden och finansiella rapporter, vilket skedde de första åren med hjälp av fax och post. När det var riktigt bråttom med utskick till vårt finansmarknadsregister fick vi ibland ta taxi med alla postbackarna till Klarabergsterminalen som stängde inlämningen kl. 20.

Vad tycker du kännetecknar NGM?

Jag upplever att NGM alltid varit uppfinningsrika och nyfikna samt bra på att hitta nya lösningar vilket också avspeglar sig på de personer som söker sig hit. Snabba beslutsvägar och högt förtroende från bolag, rådgivare som anställda är ledord som jag tycker präglar vår verksamhet. Vi har också ett egenutvecklat handelsystem som levererar en mycket hög tillgänglighet.

Hur ser du på året som gått?

2021 var ett rekordår för oss med med nästan 30 000 instrument noterade och en handelsomsättning på vår tillväxtmarknad NGM Nordic SME som växte med 102 procent vilket vi naturligtvis är väldigt stolta över.  

Vad gör marknadsövervakningen?

Marknadsövervakningen är lagstiftad funktion som börsen måste ha i syfte att tillse att lagar och regler följs för att upprätthålla förtroendet för den finansiella marknaden. Bland våra arbetsuppgifter ingår att granska bolagens pressmeddelanden och finansiella rapporter, att vara tillgängliga som stöd till våra noterade bolag vad gäller frågor kring informationsgivning samt att övervaka handeln i realtid.

Vad ser du som de största utmaningarna för noterade tillväxtbolag?

En av den största utmaningarna tycks vara att i tillräckligt snabbt takt öka försäljningen av sin produkt eller tjänst. Det tar ofta längre tid än vad man tror. Vad gäller att vara noterad på en marknadsplats varierar utmaningarna över tiden. Inledningsvis handlar det mycket om att följa regelverket.

Vad har du för råd till bolag som överväger att notera sig?

Skaffa en bra rådgivare och mentor, det är mycket att tänka på vid en notering. Styrelsen är även en väldigt viktig funktion och bör ha en bred kompetens och erfarenhet. Det kan även vara en kostnadseffektiv lösning då mindre tillväxtbolag sällan har råd att ha den kompetensen anställd i bolaget.