ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2021-05-05

Zesec of Sweden AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Zesec of Sweden AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM:s Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 28 maj 2021.

Zesec of Sweden är ett prop tech bolag med fokus på digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Affärsidén är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuda en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för allt från fastighetsägare till hantverkare.

”Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till en spännande expansionsresa där Zesecs digitaliserade nyckelsystem erbjuder ett effektivare digitalt samhälle med många nya affärsmöjligheter.” säger Magnus Gilborne, VD för Zesec of Sweden

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är väldigt glada att få välkomna Zesec of Sweden till Nordic Growth Market. Zesec har en innovativ teknisk plattform för nyckelsystem som underlättar deras kunders vardag och vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa inom den växande prop tech sektorn.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Zesec of Sweden på www.zesec.com

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Magnus Gilborne, VD, Zesec of Sweden, mg@zesec.com