ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-05-29

Xpecunia Nordic AB har erhållit villkorat godkännande för notering.

Xpecunia Nordic AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM:s Nordic SME marknad. Första handelsdag är beräknad till den 21 juni 2021.

Xpecunia bedriver utvinning av digitala valutor med hjälp av egenproducerad el från solanläggningar. Med hjälp av självlärande algoritmer kan Xpecunia utvinna den för stunden mest lönsamma digitala valutan.

”Detta är en viktig milstolpe för Xpecunia. Bolaget har bevisat sin lönsamma tillväxtmodell och kan nu via NGM Nordic SME öka farten på den gröna uppskalningen. Det är med stor ödmjukhet vi ser framåt och tackar befintliga samt kommande aktieägare för förtroendet.” säger Daniel Moström, VD för Xpecunia Nordic.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att få välkomna Xpecunia Nordic till Nordic Growth Market. Xpecunia är ett Green Tech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi och vi ser fram emot att följa bolaget i sin tillväxtresa.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Xpecunia Nordic på www.xpecunia.com

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Daniel Moström, VD, Xpecunia Nordic, daniel.mostrom@xpecunia.se