ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-07-04

Wonderboo har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM

Wonderboo Holding AB (”Wonderboo”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 9 juli 2024. 

Bolagets affärsidé är att utnyttja sin, enligt Bolaget, unika receptur, kunskap och marknadsposition för att skapa hundmat i världsklass till medvetna hundägare och deras hundar världen över.
Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om Wonderboo på www.wonderboo.com

För ytterligare information kontakta:

Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Alexander Duimovich, VD, Wonderboo, alexander@wonderboo.com