ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-11-30

We aRe Spin Dye AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

We aRe Spin Dye AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2020.

We aRe Spin Dye är ett svenskt Clean Tech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

”We aRe Spin Dye har vuxit från ett konkurrenskraftigt koncept för låg miljöpåverkan till att nu kunna uppvisa ett flertal starka case som validerar bolagets verksamhet och teknik för infärgning. Bolaget påbörjar nu nästa fas i utvecklingen vilket innefattar att närma sig globala och marknadsledande klädvarumärken vilket skapar förutsättningar för en stark framtida organisk tillväxt. Vi står nu redo för en notering som ytterligare ökar vår igenkänning och Nordic SME ger oss en bra grund att växa på, säger Andreas Andrén, VD för We aRe Spin Dye. ”

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar We aRe Spin Dye till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxtpartner. We aRe Spin Dye är ett spännande Clean Tech-bolag och vi ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.”

Läs mer om We aRe Spin Dye på www.spindye.com.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, tel 072-077 00 57

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, tel 070-113 33 50

Andreas Andrén, VD, We aRe Spin Dye, tel 073-679 14 75