ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-12-14

Triona AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Triona AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 20 december 2022.

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet. Bolaget kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

”Med över 30 års erfarenhet och en stabil utveckling är det dags för Triona att noteras på en marknadsplats. Triona är idag ett ledande specialistbolag inom området infrastruktur och logistik med många uppskattade programvaror och ett starkt tjänsteutbud som är grunden för vår fortsatta tillväxt. En notering på Nordic SME är en kvalitetsstämpel och ger oss en möjlighet att få en tillfredställande handel i Trionas aktie genom att vara ett attraktivt investeringsobjekt. Genom en börsnotering öppnas nya möjligheter för att skapa aktieägarvärde och vi ser fram emot den resa som nu väntar bolaget”, säger Lars Harrysson, styrelseordförande för Triona AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar Triona till Nordic Growth Market. Bolaget är ett ledande nordiskt specialistbolag inom infrastruktur och logistik med lång historik. Vi ser fram emot att få följa bolagets tillväxtresa framöver”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Triona AB på www.triona.se

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Mats Bayard, VD, Triona AB, mats.bayard@triona.se