ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-08-24

Transfer Group AB (publ)

Transfer Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 30 augusti 2021.

Transfer Group är en säkerhetskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen. Verksamheten drivs idag genom två dotterbolag, Amigo Alarm Sweden som är ett teknikföretag med egenutveckling av mobila säkerhetstekniska produkter samt Commuter Security Group som är ett heltäckande bevakningsföretag inom både privat och offentlig sektor.

”Transfer Group är en säkerhetskoncern som erbjuder tjänster och produkter för morgondagens säkerhetsutmaningar. Bolagen inom koncernen kompletterar varandra och tillsammans driver de Transfer Groups målsättning att bli en ledande aktör inom säkerhet.” säger Mats Holmberg, VD för Transfer Group

Noteringsbeslutet är villkorat av att Transfer Group uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att få välkomna Transfer Group till Nordic Growth Market. Transfer Group har lång erfarenhet och erbjuder en komplett helhetslösning för säkerhetsbranschen. Vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa inom denna växande sektor.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Transfer Group på www.transfer.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Mats Holmberg, VD, Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se