ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-03-17

Trainimal har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Trainimal AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 16 april 2021.

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad teknologi. Coaching sker av legitimerade dietister och licenserade personliga tränare. Trainimals produkterbjudande marknadsförs idag under namnet MammaFitness och riktar sig primärt till kvinnor mellan 20 och 45 år i Sverige.

”Vi är otroligt stolta över att gå vidare med notering på NGM, ett stort steg i Trainimals historia och tillväxtresa. Tillsammas med ägare, teamet internt, och med våra medlemmar och följare har vi visat att våra tjänster är eftertraktade och att vår affärsmodell är uthålligt lönsam. Vi står nu inför nästa steg i Trainimals utveckling med stor tillväxtpotential inom befintlig och nya marknader. Ett steg som möjliggörs genom noteringen på NGM och genom att vi bjuder in befintliga och nya aktieägare att vara med på vår resa.” säger Mikael Pérez, VD för Trainimal.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Trainimal är ett Health Tech-bolag som erbjuder individanpassad träning, coachning och kostrådgivning av dietister och personliga tränare på sin digitala plattform. Vi välkomnar Trainimal till Nordic Growth Market och ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Trainimal på www.trainimal.com.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Mikael Pérez, VD, Trainimal, mikael.perez@trainimal.com