banner_se image012-1
  • 2017-12-08

    Toadman Interactive AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Toadman Interactive AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 13 december 2017. Toadman Interactive AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TOAD MTF. Läs mer här: