ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2017-11-30

Time People Group AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF. Läs mer här: