ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-11-04

Sun4Energy Group har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Sun4Energy Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 26 november 2021.

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar.

”Sun4Energys plan är att växa genom noga genomtänkta förvärv samt genom organisk tillväxt. Syftet med att snabbt öka vår geografiska täckning är att kunna teckna fördelaktiga avtal med rikstäckande kunder som ger oss möjlighet att erbjuda både installation och service över hela landet. Vi ser att en notering av Sun4Energys aktie på NGM Nordic SME kommer att stödja och möjliggöra en accelerering av denna tillväxtstrategi och vi är väldigt förväntansfulla över att få välkomna alla nya aktieägare.” säger Mattias Leijon, VD för Sun4Energy Group AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar Sun4Energy Group till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Sun4Energy Group AB på www.sun4energy.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Mattias Leijon, VD, Sun4Energy Group AB, leijon@sun4energy.se