ngm_listbyte ngm_listbyte
2012-10-19

Stort intresse för NGM:s råvarudag!

Stort intresse för NGM:s råvarudag!

 Nordic Growth Market (NGM) genomförde den 18 oktober en kapitalmarknadsdag på Summit konferens Hitechbuilding i Stockholm.

Under dagen gavs en inblick i råvarubranschen. Moderator Torbjörn Iwarson, Råvaruchef SEB, förklarade skillnaderna mellan råvarucertifikat och aktier. John Lönnqvist från RBS talade om aktiv råvaruhandel med Mini Futures.

Fyra av NGM:s bolag presenterade sin verksamhet och berättade om sina framtidsplaner. De fyra bolagen var Crown Energy, Ginger Oil, Shelton Petroleum och Sotkamo Silver. Efter varje bolagspresentation fanns möjlighet att ställa frågor direkt till bolagets VD.

För att ta del av presentationerna, vänligen klicka här.

SEB
Se video

Ginger Oil
Se video

Sotkamo Silver
Se video

Shelton Petroleum
Se video

Crown Energy
Se video

SIP Nordic - RBS
Se video

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nordic Growth Market NGM AB
Tel: +46(0)8 566 390 00
E-post: notering@ngm.se