• 2012-10-19

  Stort intresse för NGM:s råvarudag!

  Stort intresse för NGM:s råvarudag!

   Nordic Growth Market (NGM) genomförde den 18 oktober en kapitalmarknadsdag på Summit konferens Hitechbuilding i Stockholm.

  Under dagen gavs en inblick i råvarubranschen. Moderator Torbjörn Iwarson, Råvaruchef SEB, förklarade skillnaderna mellan råvarucertifikat och aktier. John Lönnqvist från RBS talade om aktiv råvaruhandel med Mini Futures.

  Fyra av NGM:s bolag presenterade sin verksamhet och berättade om sina framtidsplaner. De fyra bolagen var Crown Energy, Ginger Oil, Shelton Petroleum och Sotkamo Silver. Efter varje bolagspresentation fanns möjlighet att ställa frågor direkt till bolagets VD.

  För att ta del av presentationerna, vänligen klicka här.

  SEB
  Se video

  Ginger Oil
  Se video

  Sotkamo Silver
  Se video

  Shelton Petroleum
  Se video

  Crown Energy
  Se video

  SIP Nordic - RBS
  Se video

   

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Nordic Growth Market NGM AB
  Tel: +46(0)8 566 390 00
  E-post: notering@ngm.se