ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-11-16

Star Vault har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Star Vault AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 30 november 2020. Star Vault byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market.

Star Vault AB är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö som grundades 2005. Bolaget har bland annat utvecklat det framgångsrika onlinespelet Mortal Online 2, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game samt spel som Kitten´d och Mortal Royal.

Läs mer om Star Vault på www.starvault.se.

– Byte av marknadsplats till Nordic SME känns rätt på flera sätt. Möjligheten att få ta del av handelsintäkterna genom kick-back är unik och vi bedömer även att Star Vault som bolag kommer att få större synlighet i kommande tillväxtfas, säger Henrik Nyström, VD för Star Vault AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Star Vault AB uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

– Vi välkomnar Star Vault till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxtpartner. Star Vault är ett spännande spelutvecklingsbolag och vi ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: magdalena.hartman@ngm.se

Henrik Nyström, VD, Star Vault AB, e-post: ir@starvault.se