ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-05-14

Spiltan Invest har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Main Regulated

Investment Aktiebolaget Spiltan (”Spiltan Invest”) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Main Regulated på Nordic Growth Market. 

Första handelsdag är beräknad till måndagen den 20 maj 2024.  

Spiltan Invest är ett investmentbolag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger minoritetsandelar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan Invest äger i dag en portfölj värderad till cirka 8,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att (i) ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen samt (ii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Sista dag för handel på NGM PepMarket är därmed tisdagen den 14 maj 2024. Bolagets aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd med anledning av bolagets byte av lista. 

Läs mer om Spiltan Invest på www.spiltan.seFör ytterligare information kontakta:

Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Per H Börjesson, VD, Spiltan, phb@spiltan.se