ngm_listbyte ngm_listbyte
2023-12-07

Spiffbet har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Spiffbet AB (”Spiffbet”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 22 december 2023. Spiffbet byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Spiffbet är ett spelbolag som fokuserar på onlinespel och driftstjänster. Spiffbet har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Spiffbet uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Bytet av marknadsplats är ett led i det löpande arbetet med effektivisering av vår verksamhet. Vi är periodvis transaktionsintensiva med många förvärv, vilket ofta involverar aktieemissioner och vid sådana tillfällen är NGM:s kostnadsstruktur mycket fördelaktig. NGM har också en bra teknisk infrastruktur och stark meritlista när det gäller att stödja mindre företag och kommer därför bli en bra långsiktig partner och förbättra vår förmåga att kommunicera med våra investerare”, säger Henrik Svensson, VD för Spiffbet. 

”NGM strävar efter att vara den bästa marknadsplatsen för tillväxtbolag. Vi är därför glada över att få notera Spiffbet hos oss. Beslutet att byta marknadsplats till NGM är ett tydligt erkännande av det värdefulla erbjudandet och den höga servicenivån som vi erbjuder våra bolag”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.

Aktieägare i Spiffbet kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Spiffbet på www.spiffbet.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Henrik Svensson, VD, Spiffbet, info@spiffbet.com