banner_se image012-1
  • 2017-11-30

    Smart Energy Sweden Group AB har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Smart Energy Sweden Group AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 december 2017. Smart Energy Sweden Group AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SEGR MTF. Läs mer här: