ngm_listbyte ngm_listbyte
2019-05-13

Skogsfond Baltikum AB har erhållit villkorat godkännande för notering

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Fondens investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella såväl som icke-professionella investerare. Läs mer här: