ngm_listbyte ngm_listbyte
2012-10-02

September: Handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för september 2012

NGM redovisar en total handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för september 2012, en ökning med 1 procent jämfört med föregående månad. Den totala handelsomsättningen baseras på NGMs tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,2 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under september månad 20 miljoner Euro och på den norska marknaden 84 miljoner NOK vilket är rekord för Norge. Aktiehandeln på NGM summerades under september månad ihop till en total handelsomsättning på över 56 miljoner kronor. Av dessa stod Nordic MTF för över 40 miljoner kronor, vilket är en ökning med hela 283 procent jämfört med föregående månad. Även handelsomsättningen på Equity redovisar en ökning jämfört med föregående månad. Med 16 miljoner i handelsomsättning innebar detta en ökning med 67 procent. NDX Norway visar även denna månad på fortsatt tillväxt, jämfört med föregående månad ökade NDX Norway handelsomsättningen med 191 procent. NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,2 miljarder SEK för september månad, där certifikaten bland NDX investeringsprodukter stod för den största delen av omsättningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM
Tel: +46(0)8 566 390 00
E-post: tommy.fransson@ngm.s