ngm_listbyte ngm_listbyte
2023-12-20

Seamless Distribution Systems har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Seamless Distribution Systems AB (”SDS”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 8 januari 2024. SDS byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

SDS arbetar med digitalisering av storskaliga försäljnings-och leveranskedjenätverk. Bolaget har flera utvecklade programvaror och processer för att hantera stora mängder transaktioner med finansiell, logistisk eller annan information.

Noteringsbeslutet är villkorat av att SDS uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi värdesätter de kostnadsfördelar, den service och den tekniska infrastruktur som NGM erbjuder sina noterade bolag, vilket ger oss den långsiktiga partner vi söker för vår tillväxtresa”, säger Eddy Cojulun, VD för SDS. 

”Vi är glada över att få välkomna Seamless Distribution Systems till NGM. Att ett bolag till väljer att byta marknadsplats till NGM är ytterligare ett bevis på att vi har ett värdefullt, välanpassat erbjudande för tillväxtbolag”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.

Aktieägare i SDS kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om SDS på www.seamless.se
 
För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Eddy Cojulun, VD, Seamless Distribution Systems, eddy.cojulun@seamless.se