ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-05-17

RMD har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (”RMD”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 31 maj 2024. 

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag grundat 2011. Bolaget utvecklar och levererar en heltäckande systemplattform för förvaltning och övervakning av materiella tillgångar i realtid. Plattformen bygger på patenterad sensorteknik, avancerade logaritmer, machine learning och AI. Bolaget riktar sig mot alla marknader, med fokus på tåg och järnvägsinfrastruktur.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Aktieägare i RMD kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om RMD på www.railwaymetrics.com

För ytterligare information kontakta:

Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Jan Lindqvist, VD, RMD, jan.lindqvist@railwaymetrics.com