ngm_listbyte ngm_listbyte
2018-10-29

Raytelligence AB har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

 

Raytelligence AB erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och
rörelsemönster utan bärbara sensorer baserat på egen radarteknologi.

Läs mer här: