• 2018-10-29

    Raytelligence AB har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

     

    Raytelligence AB erbjuder produkter och tjänster för mätning av personers andning, puls och
    rörelsemönster utan bärbara sensorer baserat på egen radarteknologi.

    Läs mer här: