ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-05-20

Raybased Holding AB har erhållit villkorat godkännande för notering

Raybased Holding AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 24 augusti 2020. Raybased byter därmed marknadsplats från Spotlight Stock Market där bolaget har varit noterat sedan 2016.

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder fastighetsägare tjänster och lösningar, baserade på trådlös teknik, som: förenklar och effektiviserar arbetet, minskar kostnader och miljöpåverkan samt förbättrar inomhusklimatet för deras hyresgäster. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Via Raybaseds mjukvaruplattform Raybased 2Way (lansering i juni 2020) kan all data från fastigheten inklusive data från externa system enkelt tillgängliggöras i fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Läs mer om Raybased på www.raybased.com.

– Raybased vänder nu blad och tar ett tydligt steg framåt i sin utveckling. Med nytt kapital, till 100% garanterat av våra huvudägare, ny mjukvaruplattform och nya användarvänliga tjänster som lanseras i juni månad så är alla kritiska delar för tillväxt på plats. Givet detta känns det helt rätt att även ta ett steg framåt gällande handelsplats. Vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap med Nordic Growth Market, säger Jonas Almquist, VD för Raybased Holding AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Raybased Holding AB uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

– Vi välkomnar Raybased till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxtpartner. Raybased är ett spännande PropTech-bolag och vi ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: magdalena.hartman@ngm.se
Jonas Almquist, VD, Raybased Holding AB (publ), e-post: jonas.almquist@raybased.com