ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2021-06-04

Qbrick AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Qbrick AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 16 juni 2021.

Qbrick har varit verksamma sedan 1999 inom videokommunikation och erbjuder idag en SaaS-baserad (Software as a Service) helhetslösning för streaming av ljud och bild på internet. Bolagets egenutvecklade plattform tillhandahåller lättillgängliga systemtjänster med vilken företag kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp.

Det villkorade godkännandet är en viktig milstolpe för Qbrick. Bolaget tillhandahåller en SaaS-baserad helhetslösning för att enkelt kunna skapa och streama interaktiv video. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en av branschens ledande aktörer. Samtidigt får vi möjlighet att skala upp bolagets tillväxtplaner.” säger Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är väldigt glada att få välkomna Qbrick till Nordic Growth Market. Qbrick erbjuder en komplett plattform för både live och on demand video och har lång erfarenhet av att arbeta med videokommunikation. Vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa inom detta växande affärsområde.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Qbrick på www.qbrick.com.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick, fredrik.fagerlund@qbrick.com