ngm_listbyte ngm_listbyte
2024-06-07

Polymer Factory har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM

Polymer Factory Sweden AB (”Polymer Factory”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 24 juni 2024. 

Polymer Factory Sweden är specialiserade inom nanoteknologi. Bolaget utvecklar polymera material som används i diverse medicinska behandlingar. Lösningarna används huvudsakligen som komplement i olika behandlingar för cancer och neurologiska sjukdomar. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget kalibreringsteknik som används i olika analyser- och livsmedelstestning.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Aktieägare i Polymer Factory kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Polymer Factory på www.polymerfactory.com


För ytterligare information kontakta:

Noteringsavdelningen, Nordic Growth Market, notering@ngm.se
Carl-Henrik Nordberg, Head of Equity, Nordic Growth Market, carl-henrik.nordberg@ngm.se
Elin Mignérus, VD, Polymer Factory, elin.mignerus@polymerfactory.com