ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-11-02

Partytajm International AB

Partytajm International AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 10 november 2021.

Partytajm är en svensk e-handelsaktör som säljer partyartiklar och dekoration till högtider samt prisvärd väggkonst. Partytajms affärsidé är att driva, utveckla samt förvärva tjänster och bolag inom e-handelssegmentet.

”Partytajm är glada och stolta att Nordic Growth Market välkomnar oss till börsen. Vi ser fram emot en lång tillväxtresa tillsammans med NGM, vår personal, våra kunder och alla befintliga aktieägare! Vi välkomnar nya långsiktiga investerare som vill vara med på en tillväxtresa i ett snabbfotat bolag”, säger Mathias Palmqvist, VD för Partytajm International.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att få välkomna Partytajm International till Nordic Growth Market och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Partytajm International på www.partytajm.se.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Mathias Palmqvist, VD, Partytajm International, mathias@mattitja.se