ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-12-01

Nordic Pre Market förbereds bolag inför en börsnotering.

På NGM-börsens plattform Nordic Pre Market förbereds bolag inför en börsnotering. NGM välkomnar nu Netpower Labs till förmarknaden!

 

Netpower Labs blir det första bolaget att testa NGM:s nystartade plattform Nordic Pre Market. På förmarknaden får bolagen bland annat hjälp med synlighet på marknaden, möjlighet att träffa framtida investerare samt att de får gå ett utbildningsprogram som ska göra dem börsfähiga.

NGM startade förmarknaden Nordic Pre Market i syfte att minska risken för att bolag ska gå till börsen om de inte är helt redo. Plattformen skapades för att ge det stöd som bolagen behöver för att den framtida noteringen/listningen ska bli så framgångsrik som möjligt. Under bolagens tid på Nordic Pre Market får de komma in i en publik miljö som bland annat ställer krav på löpande information om deras verksamhet. Genom NGM-börsens egna system för marknadskommunikation får de hjälp med att bygga upp ett renommé på kapitalmarknaden redan innan de noteras. Bolagen får därutöver genomgå ett utbildningsprogram samt får tillgång till professionella mentorer som hjälper dem framåt. Tommy Fransson, vice VD på NGM berättar varför de startade förmarknaden.

- Vi är glada att välkomna Netpower Labs till Pre Market. Vad vi vet finns det inget liknande på marknaden och vi tror att det finns ett stort behov av kunskap och stöd bland bolag som vill till börsen. Vi hoppas att Nordic Pre Market kan fylla det behovet, säger Tommy Fransson på NGM.

Netpower Labs arbetar med teknik för likström och har utvecklat samt säljer energieffektiva produkter och system för strömförsörjning av elektronik och kommunikationssystem. De har bland annat skapat ett system som gör att datorhallar kan minska sina elkostnader med 20-30 procent samt att underhållsarbetet i dessa kan minska. Netpower Labs är pionjärer inom området och har sitt ursprung på Ericsson. De har idag ett 20-tal installationer hos bland annat kommuner och telekomföretag och ser ett stort behov av sina produkter på marknaden. Stefan Lidström, CTO på Netpower Labs, ser fram emot att ta steget in på Nordic Pre Market.

- Vi har som ambition att lista bolaget men med tanke på den omställning det innebär för många av oss så känns det bra att vara på Nordic Pre Market under en period innan. Nu får vi tid och hjälp att förbereda oss, säger Stefan Lidström på Netpower Labs.

Läs mer om Netpower Labs på www.netpower.se.

Investerare som är intresserade av att få information från specifika bolag på Nordic Pre Market kan registrera sig via http://www.ngm.se/emissionsklubben/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tommy Fransson, vice VD, NGM
Tel: +46 (0)8 566 390 49
E-post: tommy.fransson@ngm.se

Mats Otterheim, head of Equities
Tel: +46 (0)8 566 390 09
E-post: mats.otterheim@ngm.se

Stefan Lidström, CTO Netpower Labs
Tel: +46 (0) 705 119 985
E-post: stefan.lidstrom@netpower.se