banner_se image012-1
  • 2017-12-13

    TopRight Nordic AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

    Nordic Growth Market NGM AB har godkänt TopRight Nordic AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 15 december 2017. TopRight Nordic AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TOPR MTF. Läs mer här