ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2015-10-12

Over 10 000 noterte verdipapirer på NGM-børsen - Aldri tidligere har utvalget på børsen vært større!

Over 10 000 noterte verdipapirer på NGM-børsen - Aldri tidligere har utvalget på børsen vært større!

 

I dag tilbyr NGM-børsen over 10.000 verdipapirer, en milepæl for den nordiske børsen. I tillegg til at flere bedrifter velger å bli børsnotert på NGM, øker også antallet av børshandlede produkter.

Også handelen på NGM-børsen nådde nye rekordnivåer. Den totale handelsomsetningen for alle markeder, var 13,6 milliarder SEK for august 2015, noe som innebærer en økning på 183 % sammenliknet med samme periode i fjor da handelomsetningen var 4,8 milliarder SEK. Det var også høy handelsaktivitet i september med 12,4 milliarder SEK i omsetning. Den økende handelen er et resultat av volatilitet i markedet, et voksende antall børsnoterte bedrifter og den økede interessen for børshandlede produkter. Nå har antallet noterte produkter oversteget milepælen 10 000 produkter. Flertallet av disse er børshandlede produkter, som Bull & Bear-ETN, Mini Future og Turbo warranter.

- Vi er veldig glade og stolte over å kunne tilby over 10 000 verdipapirer til nordiske investorer. Vi har under lang tid samarbeidet med våre kunder for å forbedre vårt tilbud til investorer. Fra å ha vært et alternativ for de mest aktive tradere har børshandlede produkter blitt et alternativ for helt vanlige investorer, sier Tommy Fransson, viseadministrerende direktør på NGM.

Aksjehandelen øker også. Siden våren har tre selskaper blitt notert på Nordic MTF, NGMs uregulerte markedsplass.

- Vi har forbedret vårt tilbud til aksjeselskap, og nå har dette begynt å gi resultater. Vårt initiativ med inntektsdeling, som innebærer at vi gir bedriftene 25 % av handelsinntektene som genereres når deres aksjer handles, er bare en del av det store bildet. En effektiv noteringsprosess, robust handelssystem og vårt samarbeid med det svenske nyhetsbyrået Direkt gjør at svenske bedrifter ser NGM som en attraktiv markedsplass, sier Tommy Fransson.

For å styrke tilbudet ytterligere, har NGM også opprettet et segment spesielt skreddersydd for svenske AIF-fonder (Alternative Investment Funds). Listen er et resultat av den nye lovgivningen om AIF-fonder, og er et eksempel på NGMs evne til å raskt tilpasse seg markedets behov.

Utover å være markedsledende innen børshandlede produkter i Norden tilbyr NGM et komplett børstilbud for bedrifter.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tommy Fransson, vice VD NGM
Tlf: +46 (0) 8 566 390 49
E-post: tommy.fransson@ngm.se