ngm_listbyte ngm_listbyte
2019-04-15

Orezone AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone AB (publ) fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Orezone AB:s (publ) vision är att vara ett högkvalitativt gruvutvecklings- och produktionsbolag med ett antal projekt i olika faser. Läs mer här: