ngm_listbyte ngm_listbyte
2016-11-08

Ny funktion skyddar från avslut på avvikande kurser

Ny funktion skyddar från avslut på avvikande kurser

Vi har, med start den 8 november, introducerat en ny funktionalitet (Order Protection Mode, förkortat OPM) i vårt handelssystem som syftar till att skydda investerare från att göra avslut på avvikande kurser när market maker inte är närvarande i orderboken med både en köp- och säljkurs.
Om market makern inte är i orderboken hamnar alla order i instrumentet istället i en så kallad Order Protection Auction (OPA). En OPA avslutas så snart market makern kommer in med köp- och säljkurs. Notera att det fortfarande är möjligt att handla innanför market makers spread så länge denne finns i orderboken med en köp- och en säljkurs. OPM-funktionen kommer framöver att vara aktiverad under hela handelsdagen.

Information om OPM och OPM i feeden för marknadsdata

Information om OPM är aktivt och om en OPA har triggats i ett instrument kommer att distribueras i feeden för marknadsdata och det går även att se det på instrumentets detaljvy på NGMs hemsida. Om OPM inte är aktiverat syns en röd flagga vid instrumentets symbol. På samma plats kommer en ikon med en blå hammare att visa om instrumentet är i en OPA. Notera för övrigt att market makerns köppris vid detaljvyn är markerat med grön färg och att market makerns säljpris är markerat med orange färg.