2019-09-02 12:46:08

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Läs mer här: