• 2019-09-02

    Onoterat AB har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

    Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Läs mer här: