ngm_listbyte ngm_listbyte
2019-09-02

Onoterat AB har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

Onoterat AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Läs mer här: