ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-12-01

Ny ordförande och ledamot i Nordic Growth Markets disciplinnämnd

Styrelsen för Nordic Growth Market har utsett Anders Ackebo till ny ordförande och Christina Ploom till ny ledamot för NGM:s disciplinnämnd.

Anders har lång erfarenhet som tidigare noterings- och övervakningschef vid Nasdaq Nordic, Senior Councel på Setterwalls advokatbyrå, och ansvarig för compliance för SEB-koncernen. Han har även erfarenhet från Finansinspektionen där han var enhetschef för värdepapper och försäkring samt rättssakkunnig i Finansdepartementet. Anders är ledamot av Aktiemarknadsnämnden samt ordförande i Spotlight Stock Markets disciplinnämnd. Anders Ackebo valdes 2017 in som ledamot i NGM:s disciplinnämnd.

Christina Ploom är sedan 2020 VD för Amudova, som arbetar med rådgivning för noterade bolag. Hon var dessförinnan COO och Marknadsövervakningschef på Spotlight Stock Market. Christina har även erfarenhet som avdelningschef för Marknadstillsyn på Finansinspektionen och från 10 år på Nasdaq Stockholm. Christina är ledamot i Spotlight Stock Markets disciplinnämnd.

– Det är mycket glädjande för NGM att Anders Ackebo valt att acceptera att ta över rollen som ordförande efter f.d. justitierådet Bo Svensson. Vi är även mycket glada för att Christina Ploom kommer att ingå som ledamot i NGM:s disciplinnämnd. Både Anders och Christina har en gedigen kompetens från svensk finansmarknad och kommer med sin långa erfarenhet att utgöra ett mycket välkommet tillskott till NGM:s disciplinnämnd och stärka vårt disciplinära förfarande, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Nordic Growth Markets disciplinnämnd består numera av flöjande ledamöter: Anders Ackebo, Ordförande, Severin Blomstrand, Vice ordförande, Bernt Magnusson, Fredrik Palm, Anna Ramel Alf-Peter Svensson och Christina Ploom.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se