ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-03-12

Nowonomics AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Nowonomics AB (nedan ”NOWO”) har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 7 april 2021.

NOWO är ett fintechbolag med fokus på tillväxt och utveckling av sin digitala sparplattform för främjande av privat sparande till pensionen. NOWO har som mål att underlätta sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med bolagets samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa sina medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

”Jag ser med glädje fram emot samarbetet med Nordic Growth Market. NOWO har idag 47 000 användare i Sverige och siktar på att öka medlemsbasen snabbt både i Sverige och på den europeiska marknaden, att listas på NGM är i tydlig linje med vår strategi. Vi ser därför stora möjligheter till att kunna växa enligt vår plan, tillsammans med Nordic Growth Market och våra aktieägare.” säger Rutger Selin, VD för Nowonomics.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Novonomics är ett spännande fintechbolag som förenklar sparande med en innovativ plattform för pensionssparande. Vi välkomnar Novonomics till Nordic Growth Market och ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa.” kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Nowonomics på www.nowo.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Rutger Selin, VD, Nowonomics, rutger@nowo.se