ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-06-09

Northern CapSek Ventures har erhållit villkorat godkännande

Northern CapSek Ventures har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 7 juli 2020 och bolaget kommer att handlas under kortnamnet CAPS.

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service, Internet of Things, Computer Gaming eller AI/Machine Learning. CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Läs mer om Northern CapSek Ventures på www.capsek.se.

– Northern CapSek Ventures fyller en viktig funktion på den svenska marknaden för riskkapital genom att skapa möjligheter för bolag i tillväxtfas att attrahera riskkapital. Bolagets investeringsmodell, där betalning sker kontant samt genom aktier i CapSek, innebär att ägarna i portföljbolagen får en exitmöjlighet och vår vision är att bli internationellt erkända för våra värdeskapande processer i tillväxtbolag. Investerare i CapSek får möjligheten att indirekt investera i spännande bolag, en investeringsmöjlighet som enligt min uppfattning, normalt inte är tillgänglig för allmänheten säger Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

– Vi välkomnar Northern CapSek Ventures till Nordic Growth Market och deras val att använda oss som sin tillväxtpartner. Bolaget har en spännande inriktning som investmentbolag och vi ser fram emot att vara del av deras fortsatta tillväxtresa, kommenterar Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.


För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: magdalena.hartman@ngm.se
Henrik Jerner, VD, Northern CapSek Ventures AB, e-post: henrik.jerner@capsek.se