ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-05-03

Nordic Growth Market och Pepins lanserar NGM PepMarket

Idag presenterar börsen Nordic Growth Market ett samarbete med Pepins där man gemensamt utvecklat ett nytt segment på NGM´s marknadsplats kallat NGM PepMarket. PepMarket är en marknadsplats med veckovis aktiehandel som på ett enklare sätt ska främja långsiktiga investeringar och tillgängliggöra kapital. PepMarket förväntas lanseras i höst.

PepMarket blir ett nytt handelssegment hos Nordic Growth Market med samma krav på bolagen som på Nordic SME, NGMs marknadsplats för tillväxtbolag. Skillnaden är att handeln kommer att ske veckovis på tisdagar. Genom att handeln sker på NGMs marknadsplats ökar tillgängligheten för investerare då de kan äga aktier på ISK och handla dem via NGMs anslutna banker och nätmäklare. Tillsammans skapar Nordic Growth Market och Pepins nu ett komplett ekosystem för bolag genom hela tillväxtresan, från kapitalanskaffning till reglerad marknad.

”PepMarket blir ett nytt handelssegment med veckohandel som medför att vi kan erbjuda en alternativ marknadsmodell för de bolag som är intresserade av handel en gång i veckan. Vi har en lång tradition av innovation och är glada över att kunna tillmötesgå efterfrågan hos bolag som investerare och erbjuda ett komplement till handel fem dagar i veckan”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

”Många av de bolag Pepins hjälper med kapitalanskaffning har målet inställt på en framtida börsnotering. Samarbetet med Nordic Growth Market möjliggör att vi nu får ett naturligt steg för våra bolagskunder som är mogna för den noterade miljön på ett sätt som främjar långsiktigt ägande, med fokus på fortsatt tillväxt”, säger Philip Scholtzé, tf. VD Pepins.

Läs mer på www.ngm.se

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, e-post: magdalena.hartman@ngm.se

Philip Scholtzé, tf. VD Pepins, e-post: philip@pepins.com

Anders Isakson, Presskontakt, Nordic Growth Market, mob: 0720 71 21 68, e-post: anders.isakson@ngm.se