ngm_listbyte ngm_listbyte
2017-03-28

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Concent Holding AB (Concent), vars aktier sedan den 7 juli 2015 är listade på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om trehundratusen (300 000) kronor. Pressmeddelande