ngm_listbyte ngm_listbyte
2023-12-11

Nord Insuretech Group har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME

Nord Insuretech Group AB (”Nord Insuretech Group”) har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 28 december 2023. Nord Insuretech Group byter marknadsplats från Nasdaq First North Growth Market.

Nord Insuretech Group är verksamt på den nordiska försäkringsmarknaden med en modern teknisk plattform och affärsmodell. Företaget levererar sina tjänster via partners som sedan kan sälja olika försäkringsprodukter till slutkunder via företagets digitala plattform.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Nord Insuretech Group uppfyller det formella noteringskravet på att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Motivet bakom vårt listbyte inkluderar NGM:s kostnadsfördelar, service och en teknisk infrastruktur som positionerar NGM som en långsiktig partner för oss som bolag i vår strävan att effektivisera verksamheten och förbättra kommunikationen med investerare”, säger Sofia Nilsson, VD för Nord Insuretech Group. 

”Vi är glada över att få välkomna Nord Insuretech Group till NGM. Att ännu ett bolag väljer att byta marknadsplats till NGM är ett bevis på att vi har ett värdefullt, välanpassat erbjudande för SME-bolag. Vi ser fram emot att följa bolaget på dess fortsatta tillväxtresa”, säger Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market.

Aktieägare i Nord Insuretech Group kommer inte att behöva vidta några åtgärder med anledning av bytet av marknadsplats.  

Läs mer om Nord Insuretech Group på www.nordinsuretechgroup.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Anders Isakson, Vice VD, Nordic Growth Market, anders.isakson@ngm.se
Sofia Nilsson, VD, Nord Insuretech Group, sofia@nordinsuretechgroup.se