ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-11-28

Nodebis Applications har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Nodebis Applications AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 2 december 2022.

Nodebis investerar i den digitala transformeringen inom resursoptimering och beslutstöd till myndigheter och företag. Verksamheten bedrivs i två segment - Optimizing Shared Services och Business Information Services. Nodebis har för avsikt att fortsätta att utveckla koncernen genom investeringar i såväl organisk tillväxt som förvärv.

”Lösningar för resursoptimering och beslutsstöd spelar en viktig roll i den digitala transformeringen av företag och myndigheter. Nodebis investerar främst i verksamheter som nått viss mognad och lönsamhet. På marknaden finns idag en mängd aktörer som erbjuder specifika applikationer vilka skulle kunna passa väl in i vårt tjänsteutbud. Vi ser att en noterad aktie är användbar som ett likvitt betalningsmedel i denna typ av situationer. Vidare anser vi att en notering på Nordic SME är en kvalitetsstämpel och en möjlighet att öka synligheten och transparensen för bolaget. Vi ser fram emot en spännande resa för oss och våra aktieägare”, säger Lena Sundsvik, VD för Nodebis Applications AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är mycket glada över att få välkomna Nodebis Applications till Nordic SME. Nodebis arbetar med lösningar inom digitalisering vilket är ett aktuellt och spännande område. Vi ser fram emot att få följa bolagets tillväxtresa framöver”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Nodebis Applications AB på www.nodebis.se

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Lena Sundsvik, VD, Nodebis Applications AB, lena.sundsvik@nodebis.se