ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-12-04

NGM redovisar handelsomsättning på över 5,1 miljarder för november.

NGM redovisar handelsomsättning på över 5,1 miljarder för november. Näst bästa månaden i börsens historia gällande antalet avslut.

 

NGM:s totala handelsomsättning för november 2014 motsvarar ca 5,1 miljarder kronor baserat på omsättningen från marknaderna Sverige, Finland och Norge. November blev den näst bästa månaden hittills i NGM:s historia gällande antalet avslut.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 4,2 miljarder SEK för november och har hittills i år omsatt 36 procent mer än under samma period 2013. Även NDX Finland redovisar en ökad omsättning med 33 procent från föregående år.

Aktiehandeln omsatte i november ca 74 miljoner kronor och av dessa stod NGM Equity för 20 miljoner kronor och Nordic MTF för 54 miljoner kronor. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 21 procent jämfört med samma period föregående år.

November blev den näst bästa månaden hittills i NGM:s historia när det kommer till antalet avslut, 158 530 st på 20 handelsdagar. Flest avslut gjordes i oktober 2014 med 227 446 st på 22,5 handelsdagar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tommy Fransson, vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 49

E-post: tommy.fransson@ngm.se