ngm_listbyte ngm_listbyte
2015-05-29

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum vinner förstapris i Årets börsbolag.

NGM-bolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum vinner förstapris för sin delårsrapport i tävlingen Årets börsbolag.

 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB fick idag pris för sin delårsrapport i tävlingen Bästa delårsrapport. Tävlingen är en del av Årets börsbolag vilken arrangeras av Kanton med NGM som huvudsponsor. Under prisutdelningen hyllades börsbolag som arbetar föredömligt med sina delårsrapporter.

Idag arrangerades prisutdelningen för Bästa delårsrapport 2014 som är den andra deltävlingen i Årets Börsbolag – Sveriges största tävling inom investerarrelationer. Under deltävlingens gång har hundratals delårsrapporter granskats från de börsbolag som är noterade på NGM Equity, Nasdaq Stockholm Stora bolag samt Nasdaq Stockholm Medelstora bolag. Kriterierna för granskningen baseras bland annat på internationell forskning inom området för investerarrelationer, överläggning med Sveriges Finansanalytikers Förening och praxis bland noterade bolag i Sverige. Idag offentliggjordes vilka bolag på de tre listorna som vann pris för sina delårsrapporter.

I kategorin NGM Equity tilldelades SBC BostadsrättsCentrum första pris för tredje året i rad. Juryn var särskilt imponerad av strukturen i bolagets rapport samt deras marknadsbeskrivning och lättöverskådliga kvartalöversikt. Juryns motivering löd:

Som vinnare bland bolag listade på NGM Equity i tävlingen Bästa delårsrapport står för tredje året i rad SBC Sveriges BostadrättsCentrum, med 16 av 18 möjliga poäng. Bolaget har en välstrukturerad delårsrapport, som bland annat innehåller en föredömlig marknadsbeskrivning och en lättöverskådlig kvartalsöversikt. Vidare innehåller delårsrapporten en bra bolagsbeskrivning och en uttömmande ord- och definitionslista.

- Det är stimulerande att SBC återigen vinner ett pris i tävlingen Årets börsbolag. SBC är ett bolag fokuserat på utveckling, en förutsättning för att vara en ledande aktör på marknaden, och det oavsett om det gäller kunderbjudande, leveranskvalitet eller IR-frågor. Priset är ett kvitto på att SBC har fortsatt att utvecklas då det gäller informationen till ägare och investerare, säger Niklas Knight, VD för Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är noterade på NGM och gratuleras av börsens VD, Roger Peleback:

- Det är roligt att även i år få gratulera SBC till förstapriset. Deras investerarkommunikation håller en god nivå och det är något vi som börs självklart vill uppmuntra. Ju bättre relation bolagen har med befintliga och potentiella investerare desto större är chansen att det blir en bra och fungerande handel i aktien. För bolag som är noterade på NGM innebär det även löpande intäkter tack vare vår intäktsdelningsmodell där vi delar handelsintäkter med bolagen, säger Roger Peleback.

Vinnarna i de övriga kategorierna var Fabege (Nasdaq Stockholm Stora bolag) och Sectra (Nasdaq Stockholm Medelstora bolag).

 
Om Årets Börsbolag
Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom området investerarrelationer och arrangeras i syfte att inspirera börsbolag att hålla en hög transparens i kommunikationen gentemot investerare. Årets börsbolag består av de tre deltävlingarna Bästa IR-webbplats, Bästa delårsrapport (för bolag vars räkenskapsår likställs med kalenderåret granskas den tredje kvartalsrapporten) samt Bästa årsredovisning. Årets börsbolag omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på NGM Equity, Nasdaq OMX Stockholm Stora bolag och Nasdaq OMX Stockholm Medelstora bolag. Tävlingen arrangeras av Kanton tillsammans med huvudsponsorerna NGM-börsen, Aktiespararna och CtrlPrint.

 

För mer information vänligen kontakta:
NGM

Roger Peleback, VD, NGM
Tfn: +46 08 - 566 390 25
Mejl: roger.peleback@ngm.se