• 2018-07-04

    Metacon AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nordic MTF

    Metacon AB (publ) erbjuder marknaden patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat. Läs mer här: