ngm_listbyte ngm_listbyte
2022-11-14

Mahvie Minerals har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Mahvie Minerals AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 november 2022.

Mahvie Minerals är ett nordiskt propekterings- och gruvutvecklingsbolag som fokuserar på bas-, ädel- och specialmetaller. Bolagets affärsmodell bygger på förvärv och utveckling av intressanta mineraltillgångar med låga fasta kostnader, god diversifiering och minimal miljöpåverkan. Ambitionen att presentera effektiva gruvprojekt som skapar värde för akteägarna, kringliggande samhällen och samtidigt främja den hållbara utvecklingen i Europa.

”Metaller utgör en viktig del i den gröna omställningen och genom prospektering och gruvutveckling arbetar Mahvie Minerals för att öka självförsörjningen av metaller i Norden och därmed främja en hållbar utveckling i Europa. Genom en notering på Nordic Growth Market skapar vi bättre förutsättningar för att framgångsrikt utveckla projekt med stor potential som Mofjellet i Norge och Haveri i Finland samtidigt som vi ökar synligheten och transparensen för våra aktieägare”, säger Per Storm, VD för Mahvie Minerals AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi välkomnar prospekterings- och gruvutvecklingsbolaget Mahvie Minerals till Nordic Growth Market. Bolaget ligger i tiden och har ett tydlig hållbarhetsfokus och vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Mahvie Minerals AB på www.mahvieminerals.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Per Storm, VD, Mahvie Minerals AB, per.storm@mahvieminerals.se